Op 21 december 2018 heeft de minister voor Rechtsbescherming het conceptwetsvoorstel gepubliceerd van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Het voorstel ziet enerzijds op het inzichtelijk maken van geldstromen naar maatschappelijke organisaties door het publiceren van de gegevens van donateurs die € 15.000 of meer per jaar schenken en anderzijds op de verplichting voor stichtingen om bepaalde financiële informatie openbaar te maken. Het voorstel is zeer ruim geformuleerd en raakt potentieel vele stichtingen en verenigingen.

Zie voor meer informatie onze afzonderlijke berichtgeving hierover