Op 21 februari 2019 is het consultatiedocument van het wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen verschenen (‘wetsvoorstel’). De huidige wetgeving die ziet op personenvennootschappen stamt uit de 19e eeuw en beantwoordt volgens de wetgever onvoldoende aan de behoefte van hedendaagse gebruikers. Sinds het verschijnen van de huidige regeling zijn er twee vergeefse pogingen ondernomen om de wetgeving te vernieuwen. Het laatste ontwerp is in 2011 ingetrokken door de minister van Justitie. In 2016 is er een rapport verschenen van de Werkgroep personenvennootschappen, bestaande uit juristen en fiscalisten afkomstig uit de praktijk, de wetenschap en het bedrijfsleven. Dit rapport vormt in belangrijke mate de basis voor het huidige wetsvoorstel. Opvallend aan het voorstel is dat er geen regeling is opgenomen voor fusie, splitsing en omzetting.

Zie voor meer informatie onze afzonderlijke berichtgeving hierover.