Ervaring

Marieke is sinds 13 april 2018 beëdigd als notaris. Eerder werkte zij ruim 15 jaar als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en bij Andersen Legal. Marieke is actief geweest op diverse vakgebieden (vastgoed, finance, ondernemingsrecht) en heeft daarbij een breed spectrum aan vaardigheden op gedaan. Marieke is een teamspeler en heeft een groot talent om complexe zaken zowel inhoudelijk als organisatorisch te doorgronden.

Marieke heeft geruime tijd in haar vakgebied gewerkt in Londen en tevens internationale ervaring opgedaan in Singapore.

 

Specialismen

Marieke heeft ruime ervaring met de advisering van cliënten bij ondernemingsrechtelijke vraagstukken, in het bijzonder op het gebied van corporate governance. Daarbij kijkt zij in detail naar de verdeling van bevoegdheden tussen bestuur, aandeelhouders (groot of minderheidsaandeelhouders) en raad van commissarissen. Voor zowel beursgenoteerde ondernemingen (die onderworpen zijn aan de Corporate Governance Code) als niet beursgenoteerde ondernemingen (die wellicht wel aan sectorspecifieke regelgeving dienen te voldoen) vraagt het krachtenspel van corporate governance om specifieke advisering en Marieke heeft daar in haar rol als ondernemingsrechtspecialist ruime ervaring in.

Marieke is tevens ervaren in de ondernemingsrechtelijke aspecten van fusies en overnames, inclusief het opzetten, inrichten en herstructureren van samenwerkingsverbanden en aandeelhoudersovereenkomsten. Haar notariele ervaring stelt haar in de gelegenheid dit tevens uit te werken in statuten en reglementen van joint ventures in bijvoorbeeld de vorm van een BV’s of NV’s.